Parohia noastră - Simbolul unităţii ortodoxe.

A merge împreună cu Timpul şi a se intoarce din când în când în Timp, aparţine omului care ştie să citească Trecutul pentru a-şi justifica Prezentul şi contura Viitorul.

Era în ziua de Duminică, 21 Martie 1976. La dorinţa românilor ortodocşi stabiliţi in oraşul Salzgitter şi împrejurimi şi sub îndrumarea preotului Vasile Florea care împreună cu soţia de origine germană, se stabilise cu un an înainte în Salzgitter, după oficierea Sf. Liturghii, credincioşii din Salzgitter au hotărât înfiinţarea Parohiei cu hramul "Învierea Domnului", în Salzgitter cu filiale la Hannover şi Wolfsburg.

După aprobarea şi înregistrarea Parohiei de către organele competente, Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală şi Occidentală cu sediul la Paris recunoaşte parohia şi pe preotul său paroh, preluându-i sub oblăduirea sa canonică. Slujbele religioase în condiţiile de atunci au fost oficiate la început în capela "Sf. Nicolae" care aparţinea oraşului dar care era sub îngrijirea comunităţii ortodocşilor ruşi.

Terenul de construcţie s-a cumpărat în condiţii avantajoase prin bunăvoinţa D-lui Rudolf Rueckert, primarul oraşului si cu împrumutul financiar făcut Parohiei de fam. Ortanţa şi Friedrich Hermann. Piatra de temelie s-a pus în ziua de 9 Noiembrie 1979. N-a fost uşor si nici puţin. Mai era nevoie de binecuvântarea de Sus, a lui Dumnezeu, care n-a întârziat. Era prin Germania cu treburi înalte bisericeşti, I.P.S. Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei, vrednicul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române până in 2007. Cu dragostea din totdeauna pentru oaia şi turma de pretutindeni, Înaltul Mitropolit Teoctist a poposit puţin timp în Parohia noastră, binecuvântând locul unde avea să fie zidită biserica şi centrul parohial.

Biserica a fost târnosită in ziua de 3 Mai 1981 (Duminica Tomei) de către I.P.S Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu al Banatului de la Timişoara. Cu puţini ani în urmă, in faţa bisericii s-a construit un turn-clopotniţă, iar acum se aşteaptă de la organele competente aprobarea documentaţiei pentru mărirea bisericii.